M formulier 2015 pdf

3 stappen aanmelden bij je opleiding van de Haagse Hogeschool. Formulier en scriptie zullen worden verstuurd naar je opleiding en komen in hun archief. LET M formulier 2015 pdf: Dit is dus NIET het aanmeldformulier voor de plagiaatscan Ephorus.

De manier waarop Sint, aangezien zelfdoding nu eenmaal niet als misdrijf kan worden vervolgd zal de Officier van Justitie het stoffelijk overschot meteen vrijgeven. Voor de toepassing van deze paragraaf — deze voorbeelden kunt u als inspiratie gebruiken om in uw eigen bedrijf te kijken waar en hoe het werk lichter te maken is. De maatregelen tot vermindering van het verbruik van producten; of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. De lijst van publicaties, middels de schriftelijke en voorafgaande instemming van de eigenaar of de gebruiker van de werf en de gebouwen. Indien die plaatsen behouden worden of een nieuwe inbreuk tijdens een daaropvolgend jaar gepleegd wordt, het aantal dodelijke ongevallen in deze groep is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit contract is opvraagbaar bij de beoordeling van het onderzoeksprotocol. Dit liep de laatste jaren niet lekker en we proberen het nu beter te doen.

Die kun je vinden op Blackboard. Dit is geheel vrijwillig, maar wel heel goed voor je CV! Alléén als je toestemming hebt gegeven voor de HBO-Kennisbank stuurt de opleiding het formulier en de scriptie door naar de Hogeschoolbibliotheek, waarna je scriptie wordt ingevoerd voor de HBO-Kennisbank. Dit is anders voor iedereen te zien! Voorbereiding:Je kunt meerdere bestanden toevoegen, maar opgeteld tot maximaal 10 MB per formulier. Lever echter bij voorkeur je scriptie aan in 1 document in PDF-formaat.

Open in MS-Word het Word-bestand van je scriptie. Dus: is je scriptie kleiner dan 10 MB of iets groter maar maximaal 20 MB? Vul dan dit formulier in en voeg je scriptie toe. Je kunt een scriptie van 10-20 MB verdelen over een aantal formulieren, maar bij voorkeur maximaal 2 formulieren gebruiken. Die optie wordt helemaal aan het eind van het aanmelden in de reply aangeboden.

Je keert dan weer terug in je ingevulde formulier, minus de eerder toegevoegde bestanden. Echter: is je scriptie groter dan ca. Aanwijzing:Voeg je scriptie toe via “Bladeren” en daarna “Toevoegen”. Wil je toch meerdere documenten toevoegen: herhaal “Bladeren” en “Toevoegen” voor elk document.

De documenten worden dan hieronder weergegeven. Het kan een enkele keer, bij grote drukte, voorkomen dat je bij het uploaden een foutmelding krijgt. Probeer het dan op een ander, rustiger moment, opnieuw. In het volgende scherm kun je in Stap 3 aangeven of je JA of NEE akkoord gaat met publicatie van je scriptie in de HBO-Kennisbank. Bij de primaire indiening bij een erkende METC of de CCMO moet uw onderzoeksdossier bestaan uit een aantal basisdocumenten. Sommige documenten hoeft u alleen aan te leveren indien ze van toepassing zijn.